Portugal

Vanaf 1992 is de combinatie 2 Cijfers - 2 Cijfers - 2 Letters gebruikt.

Sinds 2005 is de combinatie 2 Cijfers - 2 Letters - 2 Cijfers ingevoerd

Het gele blokje aan de rechterkant geeft de maand en jaar van in gebruik name weer.